Bir projeniz mi
var?

Bize bilgilerinizi bırakın.
Size en kısa zamanda geri dönüş yapalım.

#NelerYapıyoruz?


MARKALAŞMA

Markalaşma işletmenin üretmiş olduğu ürün veya hizmetin taklit edilebilirliğini azaltabilmek için farklılığını ortaya koyabilmek olarak tanımlanmaktadır.

Markalaşma, genelde ancak yenilikçi örgütlerin sağlayabileceği bir başarıdır. Kurumsal bir kimlik kazanan işletme, yenilikçi yapısı ile markalaşmaya giderek yenilik stratejilerinden özellikle farklılaşma üzerine etkili olabilmektedir.İşletmelerin yenilik kapasiteleri ve yenilikçi davranış biçimleri aynı zamanda pazar performansını ve markalaşma
düzeyini de etkilemektedir.


UX/UI TASARIM & YAZILIM

Günümüzde internette azımsanmayacak kadar çok zaman geçiren kişileri ve sanal dünyanın etkisini göz önünde bulunduran firmalar ciddi bir site web tasarım ve tanıtım işlerine giriştiler.


GRAFİK TASARIM

Grafiğin temel amacı ise marjinal, yenilikçi tasarımlarla hafızada yer edinmek ve anlatılmak istenilen mesajı ilk bakışta vermektir.


SOSYAL MEDYA

Web 2.0. teknoloji ile birlikte ortaya çıkan, sanal paylaşımlara imkan veren, sürekli güncellenme imkanı olan ve çoklu kullanım imkanı olan sosyal medya.


İNTERNET REKLAMCILIĞI

Bugün İnternet Reklamcılığı; bir çok firmanın gerek satışlarını arttırma, gerekse kurumsal kimlik ve imajını göstermek amacıyla kullandığı bir vizyon, pazardır.


MOBİL UYGULAMA

Günümüzde, 7’den 70’e hepimizin kullandığı artık vazgeçilmezlerimiz arasına giren mobil uygulamalar, 80’lerin sonunda cep telefonlarının yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte ortaya çıkmıştır.